Đã có 1.023 bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh (tính đến 18h ngày 6/10/2020)