Đã có 1.010 bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh (đến 18h ngày 30/9/2020)