Đã 28 ngày Việt Nam không có ca lây nhiễm trong cộng đồng (số liệu tính đến 7h ngày 14/5/2020)