Thông tấn xã Việt Nam
Tin đồ họa thế giới

Cùng hợp tác để chiến thắng COVID-19 là mục tiêu chung của các nước ASEAN và ASEAN+3

Cùng hợp tác để chiến thắng COVID-19 là mục tiêu chung của các nước ASEAN và ASEAN+3

Hà Nội (TTXVN 14/3) Tại Hội nghị Cấp cao đặc biệt ASEAN và Hội nghị Cấp cao đặc biệt ASEAN+3, các nhà lãnh đạo đã nhận định đánh giá, chia sẻ kinh nghiệm và bàn các biện pháp cụ thể để sớm đẩy lùi dịch bệnh COVID-19; chăm lo, bảo vệ lợi ích của người dân, giảm thiểu tác động kinh tế-xã hội do COVID-19 gây ra...

 • Ngày:
  14/04/2020
 • Định dạng:
  JPG
 • Sản phẩm:
  Tin đồ họa thế giới
 • Lĩnh vực:
  Chính trị - Ngoại giao
 • [Download]
 • Trang chủ