Cụm thông tin cổ động biên giới Sa Vĩ đón nhận Giải thưởng
#IG-16961

Kinh tế - Hội nhập

Cụm thông tin cổ động biên giới Sa Vĩ đón nhận Giải thưởng "sản phẩm du lịch bền vững thành thị ASEAN 2020"

Hà Nội (TTXVN 19/7) Công trình Cụm cổ động biên giới Sa Vĩ (TP Móng Cái) đã vinh dự đón nhận Giải thưởng "sản phẩm du lịch bền vững thành thị ASEAN 2020".