Thông tấn xã Việt Nam
Tin đồ họa trong nước

Cu Lao Cham: Giant emerald of Vietnam's sea

Cu Lao Cham: Giant emerald of Vietnam's sea

Cu Lao Cham, covering 40,000 ha, is regarded as the only biosphere reserve in the world linking nature and urban space.

 • Ngày:
  10/09/2019
 • Định dạng:
  JPG
 • Sản phẩm:
  Tin đồ họa trong nước
 • Lĩnh vực:
  Culture-Social affairs
 • [Download]
 • Trang chủ