CPI tháng 4/2020 giảm 1,54%, mức thấp nhất trong giai đoạn 2016-2020