Thông tấn xã Việt Nam
Tin đồ họa thế giới

COVID-19 tác động tới kinh tế toàn cầu như thế nào?

COVID-19 tác động tới kinh tế toàn cầu như thế nào?

Hà Nội (TTXVN 5/6) Đại dịch COVID-19 đã làm đảo lộn nền kinh tế toàn cầu, khiến nhiều chỉ tiêu kinh tế giảm.

 • Ngày:
  05/06/2020
 • Định dạng:
  JPG
 • Sản phẩm:
  Tin đồ họa thế giới
 • Lĩnh vực:
  Kinh tế - Hội nhập
 • [Download]
 • Trang chủ