Thông tấn xã Việt Nam
Tin đồ họa trong nước

COVID-19 prevention and control: Notice when using delivery services

COVID-19 prevention and control: Notice when using delivery services

While the majority of businesses shamble in the shadow of the novel coronavirus disease (COVID-19) epidemic in Vietnam, delivery services are on a roll.

 • Ngày:
  09/04/2020
 • Định dạng:
  JPG
 • Sản phẩm:
  Tin đồ họa trong nước
 • Lĩnh vực:
  Health Community
 • [Download]
 • Trang chủ