Thông tấn xã Việt Nam
Tin đồ họa trong nước

COVID-19 pandemic developments in Vietnam as of August 3, 2020

COVID-19 pandemic developments in Vietnam as of August 3, 2020

On the morning of August 3, 2020, Vietnam recorded one more COVID-19 case, raising the total tally to 621.

 • Ngày:
  03/08/2020
 • Định dạng:
  JPG
 • Sản phẩm:
  Tin đồ họa trong nước
 • Lĩnh vực:
  Health Community
 • [Download]
 • Trang chủ