Thông tấn xã Việt Nam
Tin đồ họa thế giới

COVID-19 khiến lượng kiều hối chảy về châu Á giảm mạnh

COVID-19 khiến lượng kiều hối chảy về châu Á giảm mạnh

Hà Nội (TTXVN 4/8) Kiều hối Nepal nhận được trong năm 2020 dự báo giảm khoảng 28,7% so với năm 2018.

 • Ngày:
  04/08/2020
 • Định dạng:
  JPG
 • Sản phẩm:
  Tin đồ họa thế giới
 • Lĩnh vực:
  Kinh tế - Hội nhập
 • [Download]
 • Trang chủ