Thông tấn xã Việt Nam
Tin đồ họa thế giới

COVID-19 gia tăng khủng hoảng trong giáo dục

COVID-19 gia tăng khủng hoảng trong giáo dục

Hà Nội (TTXVN 27/7) Đại dịch COVID-19 đang làm gia tăng khủng hoảng và bất bình đẳng trong giáo dục, khiến thế giới thêm chệch hướng Mục tiêu Phát triển bền vững về giáo dục.

 • Ngày:
  27/07/2020
 • Định dạng:
  JPG
 • Sản phẩm:
  Tin đồ họa thế giới
 • Lĩnh vực:
  Giáo dục - Khoa Học
 • [Download]
 • Trang chủ