Thông tấn xã Việt Nam
Tin đồ họa thế giới

COVID-19: Cuộc khủng hoảng giáo dục toàn cầu

COVID-19: Cuộc khủng hoảng giáo dục toàn cầu

Hà Nội (TTXVN 24/4) 50% học sinh, sinh viên trên toàn thế giới thiếu máy tính để học trực tuyến tại nhà.

 • Ngày:
  24/04/2020
 • Định dạng:
  JPG
 • Sản phẩm:
  Tin đồ họa thế giới
 • Lĩnh vực:
  Giáo dục - Khoa Học
 • [Download]
 • Trang chủ