Thông tấn xã Việt Nam
Tin đồ họa thế giới

COVID-19 có thể đảo ngược thành tựu y tế thế giới

COVID-19 có thể đảo ngược thành tựu y tế thế giới

Hà Nội (TTXVN 20/7) Trước COVID-19, y tế thế giới vẫn ghi nhận nhiều bước tiến, song đại dịch này đang đe dọa đảo ngược thành tựu đạt được trong hàng chục năm qua.

 • Ngày:
  20/07/2020
 • Định dạng:
  JPG
 • Sản phẩm:
  Tin đồ họa thế giới
 • Lĩnh vực:
  Y tế - Cộng đồng
 • [Download]
 • Trang chủ