Thông tấn xã Việt Nam
Tin đồ họa trong nước

Consumer Price Index up 0.49%

Consumer Price Index up 0.49%

9/11 commodity and service categories witness CPI increase.

 • Ngày:
  29/05/2019
 • Định dạng:
  JPG
 • Sản phẩm:
  Tin đồ họa trong nước
 • Lĩnh vực:
  Business-Integration
 • [Download]
 • Trang chủ