Thông tấn xã Việt Nam
Tin đồ họa trong nước

Consumer Price Index increases by 0.31%

Consumer Price Index increases by 0.31%

Among 11 commodity groups, nine witness an increase of their price index.

 • Ngày:
  02/05/2019
 • Định dạng:
  JPG
 • Sản phẩm:
  Tin đồ họa trong nước
 • Lĩnh vực:
  Business-Integration
 • [Download]
 • Trang chủ