Công tác xét nghiệm COVID-19 tại 13 tỉnh, thành phố có ca mắc  (từ 27/1 - 14/2/2021)