Thông tấn xã Việt Nam
Tin đồ họa trong nước

Công tác phòng, chống tham nhũng đã có bước tiến mạnh mẽ

Công tác phòng, chống tham nhũng đã có bước tiến mạnh mẽ

Hà Nội (TTXVN 15/1) Nhìn lại năm 2019 và từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng đến nay, công tác phòng, chống tham nhũng đã có bước tiến mạnh mẽ, đi vào chiều sâu, đạt nhiều kết quả rất quan trọng.

 • Ngày:
  15/01/2020
 • Định dạng:
  JPG
 • Sản phẩm:
  Tin đồ họa trong nước
 • Lĩnh vực:
  Chính trị - Ngoại giao
 • [Download]
 • Trang chủ