Công tác nhân sự Đại hội XIII qua các hội nghị Trung ương Đảng khóa XII
#IG-18966

Chính trị - Ngoại giao

Công tác nhân sự Đại hội XIII qua các hội nghị Trung ương Đảng khóa XII

Hà Nội (TTXVN 17/1) Trong nhiệm kỳ Ðại hội XII, Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã dành nhiều thời gian, công sức và lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt công tác xây dựng Ðảng, trong đó có công tác cán bộ. Với tầm quan trọng đặc biệt, ngay từ đầu nhiệm kỳ, công tác này đã được tiến hành chặt chẽ, bài bản, kỹ lưỡng.
Xuất bản:Chủ nhật, 17/01/2021 19:02 (GMT+7)