Công tác cán bộ có nhiều đổi mới, dân chủ, công khai, minh bạch
#IG-104379

Chính trị - Ngoại giao

Công tác cán bộ có nhiều đổi mới, dân chủ, công khai, minh bạch

Hà Nội (TTXVN 30/6) Công tác cán bộ cải cách hành chính, công khai, minh bạch, trách nhiệm giải trình trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức, đơn vị và các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực được chú trọng và đạt những kết quả tích cực. Trong 10 năm qua, đã có 8.445.300 lượt người kê khai tài sản (đạt 99,5%) các bộ, ngành, địa phương đã tổ chức kiểm tra việc công khai, minh bạch tại 78.108 cơ quan, tổ chức, đơn vị qua kiểm tra đã phát hiện, chấn chỉnh 1.068 đơn vị vi phạm.
Xuất bản:Thứ năm, 30/06/2022 13:05 (GMT+7)