Thông tấn xã Việt Nam
Tin đồ họa trong nước

Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và quan hệ với Việt Nam

Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và quan hệ với Việt Nam

Hà Nội (TTXVN 25/10) Những năm gần đây, nền kinh tế Lào liên tục tăng trưởng mạnh với tốc độ trung bình 7,5%. Là một thành viên của Chiến lược Hợp tác Kinh tế Ayeyawady-Chao Phraya - Mekong (ACMECS) cùng với Campuchia, Myanmar, Thái Lan và Việt Nam, Lào đang từng bước thu hẹp khoảng cách phát triển với các nước trong khu vực.

 • Ngày:
  25/10/2016
 • Định dạng:
  JPG
 • Chuyên mục:
  Tin đồ họa trong nước
 • Category:
  Chính trị - Ngoại giao
 • [Download]
 • Trang chủ