Thông tấn xã Việt Nam
Tin đồ họa trong nước

Cống hiến 2017: Sôi động và tươi mới của âm nhạc đại chúng

Cống hiến 2017: Sôi động và tươi mới của âm nhạc đại chúng

Hà Nội (TTXVN 25/4) Sau nhiều năm, giải Cống hiến đã ngày càng sâu sát hơn với đời sống âm nhạc của giới trẻ. Kết quả của 9 hạng mục giải Cống hiến 2017 là minh chứng cho một năm sôi động và tươi mới của âm nhạc đại chúng Việt Nam.

 • Ngày:
  25/04/2017
 • Định dạng:
  JPG
 • Sản phẩm:
  Tin đồ họa trong nước
 • Lĩnh vực:
  Văn hóa - Xã hội
 • [Download]
 • Trang chủ