Thông tấn xã Việt Nam
Tin đồ họa trong nước

Công đoàn Việt Nam là nền tảng chính trị, nền tảng xã hội quan trọng

Công đoàn Việt Nam là nền tảng chính trị, nền tảng xã hội quan trọng

Hà Nội (TTXVN 27/7) Sự ra đời của Công đoàn Việt Nam cách đây 90 năm (28/7/1929-2019) đánh dấu một bước ngoặt quan trọng của quá trình phát triển phong trào công nhân Việt Nam. Công đoàn Việt Nam luôn là hạt nhân vận động, tập hợp giai cấp công nhân đi dưới ngọn cờ vẻ vang của Đảng.

 • Ngày:
  27/07/2019
 • Định dạng:
  JPG
 • Sản phẩm:
  Tin đồ họa trong nước
 • Lĩnh vực:
  Chính trị - Ngoại giao
 • [Download]
 • Trang chủ