Thông tấn xã Việt Nam
Tin đồ họa trong nước

Công đoàn Viên chức Việt Nam vững bước trong hành trình mới

Công đoàn Viên chức Việt Nam vững bước trong hành trình mới

Hà Nội (TTXVN 2/4) Trong hai ngày 3 và 4/4/2018, Đại hội Công đoàn Viên chức Việt Nam lần thứ V, nhiệm kỳ 2018-2023 sẽ được tổ chức tại Hà Nội. Đây là sự kiện quan trọng trong đời sống chính trị của cán bộ công chức, viên chức lao động, đoàn viên các cấp Công đoàn Viên chức Việt Nam.

 • Ngày:
  02/04/2018
 • Định dạng:
  JPG
 • Sản phẩm:
  Tin đồ họa trong nước
 • Lĩnh vực:
  Chính trị - Ngoại giao
 • [Download]
 • Trang chủ