Thông tấn xã Việt Nam
Tin đồ họa trong nước

Cồng chiêng - Linh hồn của văn hóa Tây Nguyên

Cồng chiêng - Linh hồn của văn hóa Tây Nguyên

Hà Nội (TTXVN 7/3) Đối với người Tây Nguyên, cồng chiêng và văn hóa cồng chiêng là tài sản vô giá mang đậm dấu ấn thời gian và không gian lịch sử, là tiếng nói của tâm linh, tâm hồn con người nơi đây. Từ năm 2005, UNESCO đã công nhận Không gian văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên là kiệt tác văn hóa phi vật thể và truyền khẩu của nhân loại.

 • Ngày:
  07/03/2017
 • Định dạng:
  JPG
 • Chuyên mục:
  Tin đồ họa trong nước
 • Category:
  Văn hóa - Xã hội
 • [Download]
 • Trang chủ