Công bố chỉ số cải cách hành chính PAR INDEX 2016
#IG-07101

Kinh tế - Hội nhập

Công bố chỉ số cải cách hành chính PAR INDEX 2016

Hà Nội (TTXVN 31/5) Bộ Nội vụ đã công bố chỉ số cải cách hành chính 2016 (PAR INDEX). Theo đó Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và TP Đà Nẵng tiếp tục dẫn đầu chỉ số cải cách khối Bộ, Ngành và chỉ số cải cách hành chính các địa phương.
Xuất bản:Thứ tư, 31/05/2017 07:30 (GMT+7)