Thông tấn xã Việt Nam
Tin đồ họa trong nước

Comprehensive development of rural areas in Hanoi

Comprehensive development of rural areas in Hanoi

A project of planting flowers and hanging house number signs is successfully carried out in many rural areas in Hanoi.

 • Ngày:
  23/09/2019
 • Định dạng:
  JPG
 • Sản phẩm:
  Tin đồ họa trong nước
 • Lĩnh vực:
  Culture-Social affairs
 • [Download]
 • Trang chủ