Thông tấn xã Việt Nam
Tin đồ họa thế giới

Cơ sở hạt nhân của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên

Cơ sở hạt nhân của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên

 • Ngày:
  06/01/2016
 • Định dạng:
  JPG
 • Chuyên mục:
  Tin đồ họa thế giới
 • Category:
  Quốc phòng - An ninh
 • [Download]
 • Trang chủ