Thông tấn xã Việt Nam
Tin đồ họa trong nước

Có hơn 700 chuỗi cung ứng nông lâm thủy sản an toàn

Có hơn 700 chuỗi cung ứng nông lâm thủy sản an toàn

Hà Nội (TTXVN 3/3) Trong những năm qua, các địa phương đã đẩy mạnh triển khai Đề án “Xây dựng và phát triển chuỗi cung ứng thực phẩm nông lâm thủy sản an toàn”, đồng thời tích cực vận động, hỗ trợ sản xuất nông sản, thủy sản theo tiêu chuẩn VietGAP.

 • Ngày:
  03/03/2018
 • Định dạng:
  JPG
 • Sản phẩm:
  Tin đồ họa trong nước
 • Lĩnh vực:
  Kinh tế - Hội nhập
 • [Download]
 • Trang chủ