Cơ hội và thách thức từ CPTPP đối với Việt Nam
#IG-09835

Kinh tế - Hội nhập

Cơ hội và thách thức từ CPTPP đối với Việt Nam

Hà Nội (TTXVN 10/3) Là một nước thành viên tham gia đàm phán và ký kết Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), Việt Nam đang đứng trước hàng loạt cơ hội, song cũng đối mặt với không ít thách thức trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế.
Xuất bản:Thứ bảy, 10/03/2018 14:56 (GMT+7)