Cơ hội và thách thức từ CPTPP đối với Việt Nam
#IG-11293

Kinh tế - Hội nhập

Cơ hội và thách thức từ CPTPP đối với Việt Nam

Hà Nội (TTXVN 2/11) Sáng 2/11/2018, Chủ tịch nước trình bày Tờ trình về việc đề nghị Quốc hội phê chuẩn Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) cùng các văn kiện liên quan. Là một nước thành viên tham gia đàm phán và ký kết CPTPP, Việt Nam đang đứng trước hàng loạt cơ hội, song cũng đối mặt với không ít thách thức trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế.
Xuất bản:Thứ sáu, 02/11/2018 10:53 (GMT+7)