Cơ chế nhân lên của chủng virus corona mới (2019-nCoV)