Cơ cấu tổ chức Chính phủ đương nhiệm (sau kiện toàn tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV)
#IG-19782

Chính trị - Ngoại giao

Cơ cấu tổ chức Chính phủ đương nhiệm (sau kiện toàn tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV)

Hà Nội (TTXVN 8/4) Trong tuần làm việc cuối cùng của Kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa XIV diễn ra từ 5-8/4/2021, các đại biểu Quốc hội tập trung hoàn thành công tác nhân sự của Chính phủ.
Xuất bản:Thứ năm, 08/04/2021 17:56 (GMT+7)
Chuyên đề: BẦU CỬ QUỐC HỘI KHÓA XV