Thông tấn xã Việt Nam
Tin đồ họa trong nước

Cơ cấu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

Cơ cấu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

Hà Nội (TTXVN 27/1) Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng đã thông qua báo cáo kết quả bầu cử Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

 • Ngày:
  27/01/2016
 • Định dạng:
  JPG
 • Sản phẩm:
  Tin đồ họa trong nước
 • Lĩnh vực:
  Chính trị - Ngoại giao
 • [Download]
 • Trang chủ