Cơ cấu 665 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV ở địa phương
#IG-20046

Chính trị - Ngoại giao

Cơ cấu 665 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV ở địa phương

Hà Nội (TTXVN 27/4) Trong số 665 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV ở địa phương, người ứng cử là phụ nữ: 348 người (tỷ lệ 52,33%) người ứng cử là người dân tộc thiểu số: 163 người (tỷ lệ 24,51%) người ứng cử là người ngoài Đảng: 70 người (tỷ lệ 10,53%).