Cơ cấu 499 người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV
#IG-20392

Chính trị - Ngoại giao

Cơ cấu 499 người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV

Hà Nội (TTXVN 10/6/2021) Hội đồng bầu cử Quốc gia đã công bố danh sách 499 người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV. Dưới đây là cơ cấu người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV.
Xuất bản:Thứ năm, 10/06/2021 21:30 (GMT+7)
Chuyên đề: BẦU CỬ QUỐC HỘI KHÓA XV