Thông tấn xã Việt Nam
Tin đồ họa trong nước

Cơ bản hoàn thành chi trả bồi thường sự cố môi trường biển miền Trung

Cơ bản hoàn thành chi trả bồi thường sự cố môi trường biển miền Trung

Hà Nội (TTXVN 10/7) Bốn tỉnh miền Trung bị ảnh hưởng từ sự cố môi trường biển do Formosa gây ra gồm: Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên-Huế đã cơ bản hoàn thành việc chi trả bồi thường cho các đối tượng bị thiệt hại.

  • Ngày:
    10/07/2017
  • Định dạng:
    JPG
  • Chuyên mục:
    Tin đồ họa trong nước
  • Category:
    Kinh tế - Hội nhập
  • [Download]
  • Trang chủ