Thông tấn xã Việt Nam
Tin đồ họa trong nước

Cinq groupes de marchandises atteignant une valeur à l’export de 10 milliards d’USD

Cinq groupes de marchandises atteignant une valeur à l’export de 10 milliards d’USD

Ces cinq groupes de marchandises représentent 59,2% de la valeur totale du chiffre d’affaires à l’export du pays.

 • Ngày:
  01/10/2019
 • Định dạng:
  JPG
 • Sản phẩm:
  Tin đồ họa trong nước
 • Lĩnh vực:
  Economie-Intégration
 • [Download]
 • Trang chủ