Chương trình trợ cấp lương giúp lao động châu Âu không bị sa thải
#IG-17292

Văn hóa - Xã hội

Chương trình trợ cấp lương giúp lao động châu Âu không bị sa thải

Hà Nội (TTXVN 14/8) Nhiều chính phủ châu Âu đã triển khai hoặc kéo dài chương trình trợ cấp lương cho lao động phải nghỉ việc tạm thời thay người sử dụng lao động. Chính sách này đang giúp giảm tình trạng lao động bị sa thải do COVID-19.
Xuất bản:14-08-2020