Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030
#IG-21228

Kinh tế - Hội nhập

Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030

Hà Nội (TTXVN 17/8) Trong Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030 (theo Nghị quyết số 113/NQ-HĐND của HĐND tỉnh ban hành ngày 17/7/2021), tỉnh đặt mục tiêu giai đoạn 2021-2025 diện tích nhà ở bình quân toàn tỉnh đạt khoảng 28,6 m2 sàn/người và giai đoạn 2026-2030 sẽ đạt khoảng 33,0 m2 sàn/người.
Xuất bản:Thứ ba, 17/08/2021 15:07 (GMT+7)