Thông tấn xã Việt Nam
Tin đồ họa trong nước

Chương trình Khuyến công quốc gia giai đoạn 2021-2025: Huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực để thúc đẩy phát triển bền vững

Chương trình Khuyến công quốc gia giai đoạn 2021-2025: Huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực để thúc đẩy phát triển bền vững

Hà Nội (TTXVN 7/12) Mục tiêu chung của Chương trình Khuyến công quốc gia giai đoạn 2021-2025 là huy động và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực, tạo động lực mới thúc đẩy phát triển sản xuất công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp, góp phần xây dựng nông thôn mới và chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa; hướng đến mục tiêu tăng trưởng xanh, phát triển bền vững.

 • Ngày:
  07/12/2020
 • Định dạng:
  JPG
 • Sản phẩm:
  Tin đồ họa trong nước
 • Lĩnh vực:
  Kinh tế - Hội nhập
 • [Download]
 • Trang chủ