Chung tay chăm lo Tết cho người nghèo, gia đình chính sách
#IG-42790

Văn hóa - Xã hội

Chung tay chăm lo Tết cho người nghèo, gia đình chính sách

Hà Nội (TTXVN 24/1) Chăm lo cho người nghèo, người yếu thế, gia đình chính sách vào dịp Tết là đạo lý tốt đẹp của dân tộc ta, thể hiện tinh thần nhân ái, đùm bọc, sẻ chia, đoàn kết. Truyền thống này đã và đang được các cấp, các ngành trong cả nước tích cực thực hiện.
Xuất bản:Thứ hai, 24/01/2022 10:18 (GMT+7)