#IG-19916

Y tế - Cộng đồng

Chung sống an toàn với đại dịch COVID-19: Thông điệp 5K

Hà Nội (TTXVN 2/12) Để chủ động phòng, chống COVID-19, Bộ Y tế kêu gọi mỗi người dân Việt Nam cùng nhau thực hiện chung sống an toàn với đại dịch với thông điệp 5K “Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tập trung - Khai báo y tế”
Xuất bản:Thứ tư, 02/12/2020 11:18 (GMT+7)
Chuyên đề: COVID-19
Nguồn: © Ban tư liệu / Tin đồ họa động