Chức năng và số lượng trạm y tế lưu động
#IG-21347

Y tế - Cộng đồng

Chức năng và số lượng trạm y tế lưu động

Hà Nội (TTXVN 28/8) Trạm y tế lưu động có nhiệm vụ triển khai các hoạt động phòng, chống dịch COVID-19 tại cộng đồng, kết nối giữa chăm sóc, quản lý người nhiễm COVID-19 tại nhà với chăm sóc tại bệnh viện, phát hiện các trường hợp diễn biến nặng và chuyển tuyến kịp thời Cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu, khám bệnh, chữa bệnh, sơ cứu, chuyển tuyến kịp thời các bệnh thông thường cho người dân trên địa bàn được giao. Mỗi xã/phường thiết lập một hoặc nhiều trạm y tế lưu động.
Xuất bản:Thứ bảy, 28/08/2021 05:54 (GMT+7)
Chuyên đề: COVID-19