Chủ tịch Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam Vương Đình Huệ
#IG-19649

Chính trị - Ngoại giao

Chủ tịch Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam Vương Đình Huệ

Hà Nội (TTXVN 31/3) Ngày 31/3/2021, tại kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa XIV, đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội được bầu giữ chức Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Xuất bản:Thứ tư, 31/03/2021 09:08 (GMT+7)