Thông tấn xã Việt Nam
Tin đồ họa trong nước

Chủ tịch Hồ Chí Minh - Tấm gương sáng ngời về đạo đức cách mạng

Chủ tịch Hồ Chí Minh - Tấm gương sáng ngời về đạo đức cách mạng

Hà Nội (TTXVN 24/1) Ở Chủ tịch Hồ Chí Minh, đạo đức cách mạng đã đạt đến sự thống nhất chặt chẽ giữa nói và làm, giữa lý luận và thực tiễn, giữa việc công và đời tư.

 • Ngày:
  24/01/2021
 • Định dạng:
  JPG
 • Sản phẩm:
  Tin đồ họa trong nước
 • Lĩnh vực:
  Chính trị - Ngoại giao
 • [Download]
 • Trang chủ