Chủ tịch Hồ Chí Minh: Người sáng lập Ðảng Cộng sản Việt Nam
#IG-116271

Chính trị - Ngoại giao

Chủ tịch Hồ Chí Minh: Người sáng lập Ðảng Cộng sản Việt Nam

Hà Nội (TTXVN 30/1) Ra đi tìm đường cứu nước với khát vọng giải phóng dân tộc, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc (Chủ tịch Hồ Chí Minh sau này) đã hoạt động tích cực, khẩn trương và đầy sáng tạo để chuẩn bị cho sự ra đời các tổ chức cộng sản - tiền thân của Đảng Cộng sản Việt Nam.
Xuất bản:Thứ hai, 30/01/2023 15:08 (GMT+7)