Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Lá phiếu của người cử tri tuy khuôn khổ nó bé nhỏ, nhưng giá trị của nó thì vô cùng to lớn”
#IG-20251

Chính trị - Ngoại giao

Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Lá phiếu của người cử tri tuy khuôn khổ nó bé nhỏ, nhưng giá trị của nó thì vô cùng to lớn”

Hà Nội (TTXVN 23/5) Hôm nay, Chủ Nhật ngày 23/5/2021, cử tri cả nước đi bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Để thực hiện thành công cuộc bầu cử, mỗi cán bộ, Đảng viên và Nhân dân cần ghi nhớ và làm theo lời căn dặn của Bác: ”Lá phiếu cử tri có một giá trị rất cao quý nó là một dấu hiệu xác nhận rằng nhân dân thật sự làm chủ nước nhà”.
Xuất bản:Chủ nhật, 23/05/2021 05:14 (GMT+7)
Chuyên đề: BẦU CỬ QUỐC HỘI KHÓA XV