Chủ động tấn công, xử lý nghiêm các hành vi tham nhũng, tiêu cực
#IG-63756

Chính trị - Ngoại giao

Chủ động tấn công, xử lý nghiêm các hành vi tham nhũng, tiêu cực

Hà Nội (TTXVMN 27/4) Thời gian tới, Thường trực Ban Chỉ đạo yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan chức năng cần tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa, với quyết tâm cao, hành động mạnh mẽ, quyết liệt, khẩn trương hơn, kiên quyết, kiên trì, không ngừng, không nghỉ trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; chủ động tấn công, xử lý nghiêm các hành vi tham nhũng, tiêu cực, suy thoái trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức.
Xuất bản:Thứ tư, 27/04/2022 21:14 (GMT+7)