Chu Chí Thành - NSNA, nguyên phóng viên TTXVN được tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh năm 2022
#IG-117236

Nhân vật - Sự kiện

Chu Chí Thành - NSNA, nguyên phóng viên TTXVN được tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh năm 2022

Hà Nội (TTXVN 18/5) NSNA, nguyên phóng viên TTXVN Chu Chí Thành được tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học, nghệ thuật năm 2022 với tác phẩm “Hai người lính” gồm 4 bức ảnh: “Tay bắt mặt mừng” “Hai người lính” “Cầu Quảng Trị” và “Những bàn tay lưu luyến”.
Xuất bản:Thứ năm, 18/05/2023 11:35 (GMT+7)